Qianxia Jiang

Qianxia Jiang

Ph.D., Prevention & Early Intervention

Human Development and Family Studies

Contact Information
Emailqianxia.jiang@uconn.edu